Pověřenec GDPR

Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO).

Přílohy