Evidence právních předpisů

Obec Píšť vydala tyto právní předpisy:

č. 1/2010 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů schválena dne 15. 12. 2010, vyvěšeno na úřední desce od 15. 12. 2010 do 31. 12. 2010 s účinností od 1. 1. 2011

č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů schválena dne 21. 11. 2012, vyvěšeno na úřední desce od 12. 12. 2012 do 30. 12. 2012 s účinností od 1. 1. 2013

č. 1/2015 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Píšť schválena dne 18.3.2015, vyvěšeno na úřední desce od 20.3.2015 do 4.4.2015 s účinností od 5.4.2015č