Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a povinnosti, které z něj plynou. Bližší informace Vám poskytne Ing. Jakub Stejskal – 736 639 263 . Více v přiloženém plakátu.

Vystaveno: 19. 11. 2019
Sejmuto: 20. 12. 2019
Vystavil: Josef Jelínek ml.