Jmenování zapisovatele pro volby prezidenta ČR 2018