Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy k uplatnění připomínek nebo námitek