Zastupitelstvo obce

Volební období: 2014 - 2018

počet členů zastupitelstva obce: 7
 
starosta obce: František Jaroš
 
místostarosta obce: Milan Adamec

 
Finanční výbor

předsedkyně: Jitka Brožová

členové: Dagmar Jarošová, Václav Kořínek


Stavební komise

předsedkyně: Milan Adamec

členové: Martin Holada, Jitka Brožová


Kontrolní výbor

předseda: Josef Jelínek

členové: Martin Holada, Petr Brož