Zastupitelstvo obce

Volební období: 2018 - 2022

počet členů zastupitelstva obce: 7
 
starosta obce: Josef Jelínek
 
místostarosta obce: Milan Adamec

 
Finanční výbor

předsedkyně: Jitka Brožová

členové: Otakar Adamec, František Jaroš 


Stavební komise

předseda: Petr Brož

členové: František Jaroš, Milan Adamec


Kontrolní výbor

předsedkyně: Dagmar Jarošová 

členové: Petr Brož, Lucie Adamcová