Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Aktuality

Popis fungování aktualit

Aktuality jsou zobrazeny na úvodní stránce webu obce v sekci Aktuality. Zobrazují se pouze zveřejněné aktuality.

V sekci Aktuality se zobrazuje vždy 10 posledních aktualit (další je možné zobrazit přes tlačítko Další aktuality), které se řadí od nejnovější.

Poslední přidaná aktualita je v sekci Aktuality zvýrazněná (je zobrazena i část jejího obsahu).

Odstranění aktuality

obsahuje-li aktualita soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Příspěvky

2. v seznamu příspěvků najeďte myší na aktualitu, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

pokud koš není prázdný (obsahuje odstraněné aktuality) lze jeho obsah zobrazit přes tlačítko Koš, které se nachází nad seznamem příspěvků

položky v koši je možné pak obnovit nebo nadobro smazat

byla-li aktualita vložena např. do statické stránky nebo na ní bylo odkazováno, je nutné odstranit výskyt aktuality na daném místě

Úprava aktuality

budete-li do aktuality přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Příspěvky

2. v seznamu příspěvků najeďte myší na aktualitu, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu aktuality

3. proveďte úpravu obsahu aktuality

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Aktualizovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

byl-li z aktuality odstraněn soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

Vytvoření aktuality

budete-li do aktuality přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Příspěvky

2. z nabídky vyberte položku Vytvořit příspěvek

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu aktuality

3. proveďte úpravu obsahu aktuality

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Publikovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka