Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Multimediální soubory

PDF soubor

Vytvoření PDF z obrázků

1. otevřete webovou stránku pdfresizer.com/jpg-to-pdf

2. klikněte na tlačítko Zvolit soubory

dojde k zobrazení klasického dialogového okna pro otevření souboru (souborů)

3. vyhledejte soubor (soubory), označte ho (je) a klikněte na tlačítko Otevřít

4. klikněte na tlačítko Upload files

začne nahrávání souborů … vyčkejte, až dojde k nahrání

5. proveďte požadované úpravy

 • změna pořadí … uchopte obrázek a přesuňte ho na požadovanou pozici

6. klikněte na tlačítko Looks good, do the magic

7. klikněte na tlačítko Download

dojde k uložení upraveného PDF do počítače

Přesun či odstranění stránek z PDF

1. otevřete webovou stránku pdfresizer.com/reorder-pages

2. klikněte na tlačítko Zvolit soubory

dojde k zobrazení klasického dialogového okna pro otevření souboru (souborů)

3. vyhledejte soubor, označte ho a klikněte na tlačítko Otevřít

4. klikněte na tlačítko Upload files

začne nahrávání souborů … vyčkejte, až dojde k nahrání

5. proveďte požadované úpravy

 • přesun … uchopte stránku a přesuňte jí na požadovanou pozici
 • odstranění … klikněte na tlačítko remove
 • obnovení … klikněte na tlačítko enable

6. klikněte na tlačítko Generate PDF

7. klikněte na tlačítko Download

dojde k uložení upraveného PDF do počítače

Spojení více PDF do jednoho PDF

1. otevřete webovou stránku pdfresizer.com/merge

2. klikněte na tlačítko Zvolit soubory

dojde k zobrazení klasického dialogového okna pro otevření souboru (souborů)

3. vyhledejte soubor (soubory), označte ho (je) a klikněte na tlačítko Otevřít

4. klikněte na tlačítko Upload files

začne nahrávání souborů … vyčkejte, až dojde k nahrání

5. proveďte požadované úpravy

 • změna pořadí … uchopte PDF a přesuňte ho na požadovanou pozici

6. klikněte na tlačítko Looks good, do the magic

7. klikněte na tlačítko Download

dojde k uložení upraveného PDF do počítače

Rozdělení PDF na jednotlivé stránky

1. otevřete webovou stránku pdfresizer.com/split

2. klikněte na tlačítko Zvolit soubory

dojde k zobrazení klasického dialogového okna pro otevření souboru (souborů)

3. vyhledejte soubor (soubory), označte ho (je) a klikněte na tlačítko Otevřít

4. klikněte na tlačítko Upload files

začne nahrávání souborů … vyčkejte, až dojde k nahrání

5. klikněte na tlačítko Looks good, do the magic

6. klikněte na tlačítko Download

stáhnout je možné všechny PDF najednou jako archiv (soubor typu ZIP) nebo jednotlivé PDF samostatně

dojde k uložení archivu ZIP / vybraného PDF do počítače

pro otevření souboru ZIP je nutné mít v počítači nainstalovaný vhodný program, například Winrar

Vytvoření / Úprava / Odstranění kategorie

1. v levém menu klikněte na tlačítko Média

2. z nabídky vyberte položku Media Categories

Vytvoření nové kategorie

3. proveďte úpravu obsahu kategorie

vyplňte název kategorie

pokud má být nová kategorie vnořená do jiné kategorie, v Parent Media Category vyberte nadřazenou kategorii (v opačném ponechte Nic)

4. dole klikněte na tlačítko Add New Media Category

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se nová kategorie v seznamu kategorií

Úprava kategorie

3. v seznamu kategorií najeďte myší na kategorii, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit

4. proveďte úpravu obsahu kategorie

budete-li upravovat Název, smažte obsah položky Název v URL

5. klikněte na tlačítko Aktualizovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

Odstranění kategorie

3. v seznamu kategorií najeďte myší na kategorii, kterou chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Smazat

4. zobrazí se informační hláška, klikněte na tlačítko OK

Odstranění souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Média

2. vyhledejte soubor, který chcete odstranit a klikněte na něj

3. v pravé části v Informacích o souboru klikněte na tlačítko Smazat

4. zobrazí se informační hláška, klikněte na tlačítko OK

byl-li soubor vložen např. do statické stránky nebo na něj bylo odkazováno, je nutné odstranit výskyt souboru na daném místě (toto neplatí v případě, pokud se danou aktualitu nebo výskyt souboru právě chystáte odstranit)

Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Média

2. v záhlaví klikněte na tlačítko Nahrát soubor

3. klikněte na tlačítko Vybrat soubory

dojde k zobrazení klasického dialogového okna pro otevření souboru (souborů)

4. vyhledejte soubor (soubory), označte ho (je) a klikněte na tlačítko Otevřít

začne nahrávání … vyčkejte, až dojde k nahrání všech souborů

Nastavení kategorie nahraných souborů

níže uvedený krok proveďte zvlášť pro každý nahraný soubor

5. klikněte na nahraný soubor a v pravé části zaškrtněte kategorii, do které patří

 • Dokumenty úřadu patří do kategorie Dokumenty úřadu
 • Formuláře a žádosti patří do kategorie Formuláře a žádosti
 • Fotogalerie
  • Fotky z akcí patří do kategorie Fotogalerie / Rok / Název akce
  • Fotky na stránce Historie patří do kategorie Fotogalerie / Historie
  • Fotky na stránce SDH patří do kategorie Fotogalerie / SDH
  • Profilové fotografie u osob patří do kategorie Fotogalerie / Profil osob
 • Kalendář akcí (plakát) patří do kategorie Plakáty
 • Oznámení patří do kategorie Oznámení
 • Rozpočty patří do kategorie Rozpočty
 • Úřední deska patří do kategorie Úřední deska

jednotlivé kategorie je možné vytvářet, upravovat a odstraňovat podle potřeby

popis vytvoření, úpravy a odstranění kategorie naleznete v sekci Multimediální soubory / Vytvoření / Úprava / Odstranění kategorie