Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Ostatní (pro správce webu)

Aktualizace systému

vyhledání aktualizací probíhá automaticky
instalaci aktualizací provádí administrátor ručně

aktualizace nemění vytvořený obsah webových stránek

pokud aktualizace přidává nové funkcionality, nebudou pro ně existovat české překlady … překlady je nutné doplnit

před aktualizací proveďte zálohu
po aktualizaci zkontrolujte, zda aktualizované části fungují správně

popis vytvoření zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Vytvoření zálohy

1. v levém menu klikněte na tlačítko Nástěnka

2. z nabídky vyberte položku Aktualizace

číslo v červeném kruhu udává počet dostupných aktualizací

Aktualizace WordPressu

provádí aktualizaci redakčního systému, skrze který jsou webové stránky spravovány přihlášenými uživateli, aktualizace má dopad na kompletní fungovaní webových stránek

3. v sekci WordPressu klikněte na tlačítko Aktualizovat (ujistěte se, že aktualizujete na českou verzi)

začne aktualizace WordPressu … vyčkejte, až celá aktualizace doběhne a zobrazí se informační okno

pokud aktualizace selhala, proveďte obnovu z vytvořené zálohy nebo kontaktuje správce webových stránek

popis obnovení ze zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Obnovení ze zálohy

Aktualizace pluginů

provádí aktualizaci funkcionalit webových stránek (Kontaktní formulář, Dokumentace, Expirace příspěvku, atd.), aktualizace má dopad na fungovaní daných funkcionalit

3. v seznamu pluginů označte všechny pluginy, a klikněte na tlačítko Aktualizovat pluginy

začne aktualizace pluginů … vyčkejte, až celá aktualizace doběhne a zobrazí se informační okno

vše proběhlo v pořádku, pokud byly zvolené aktualizace úspěšně dokončeny

pokud aktualizace selhala, proveďte obnovu z vytvořené zálohy nebo kontaktuje správce webových stránek

popis obnovení ze zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Obnovení ze zálohy

Aktualizace šablony

provádí aktualizaci grafické šablony webových stránek a jednotlivých sekcí, které jsou se šablonou spojeny (Dokumenty, Události, Galerie, Oznámení, Osoby), aktualizace má dopad na fungovaní jednotlivých sekcí

aktualizace může pozměnit fungování webových stránek, jelikož na nich byla prováděna úprava zdrojového kódu pro požadované funkcionality – týká se zobrazení informací v zápatí u dokumentů (datum vystavení, datum sejmutí a vystavil) … tyto úpravy je nutné zanést zpět do aktualizovaných částí

3. v seznamu šablon označte šablonu a klikněte na tlačítko Aktualizovat šablony

začne aktualizace šablony … vyčkejte, až celá aktualizace doběhne a zobrazí se informační okno

vše proběhlo v pořádku, pokud byly zvolené aktualizace úspěšně dokončeny

pokud aktualizace selhala, proveďte obnovu z vytvořené zálohy nebo kontaktuje správce webových stránek

popis obnovení ze zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Obnovení ze zálohy

Změna příjemce e-mailu z kontaktního formuláře

1. v levém menu klikněte na tlačítko Kontakt

2. v seznamu formulářů klikněte na položku Kontaktní formulář

3. v seznamu záložek klikněte na záložku E-mail

4. do položky Komu zadejte nový e-mail

5. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Uložit

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

vyzkoušejte odeslat testovací e-mail z Kontaktního formuláře

Úprava zápatí webu

1. v levém menu klikněte na tlačítko Vzhled

2. z nabídky vyberte položku Widgety

3. na pravé polovině stránky klikněte na položku Zápatí Widgety

dojde k rozbalení nabídky, ve které se nachází 4 položky odpovídající sekcím v zápatí

  • úřední hodiny
  • adresa
  • kontakt
  • odkazy

4. klikněte na položku, kterou chcete upravit

dojde k rozbalení detailu položky

5. proveďte úpravu pole Obsah

text musí být formátován pomocí značek HTML (musí začínat značkou začátek odstavce a končit značkou konec odstavce)

HTML značky:

  • <p> … začátek odstavce
  • <br /> … nový řádek
  • <a href=“url adresa“>text odkazu</a> … odkaz
  • </p> … konec odstavce

6. klikněte na tlačítko Uložit

Úprava statických stránek

budete-li do stránky přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Stránky

2. v seznamu stránek najeďte myší na stránku, kterou chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu stránky

3. proveďte úpravu obsahu stránky

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Aktualizovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

byl-li ze stránky odstraněn soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru