Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Úprava obsahu

Dokončení příspěvku – Tlačítka

při úpravách příspěvku (aktuality, akce, fotogalerie, dokumentu, atd.) se lze vpravo nahoře setkat s níže uvedenými tlačítky, které slouží k dokončení úprav příspěvku

tlačítko Publikovat – zveřejnění příspěvku

tlačítko Aktualizovat – aktualizace zveřejněného příspěvku

tlačítko Naplánovat – naplánování zveřejnění příspěvku (pokud je datum publikace nastaveno do budoucnosti)

tlačítko Uložit koncept – uložení nezveřejněného příspěvku pro pozdější zveřejnění

tlačítko Přepnout na koncept – přepnutí zveřejněného příspěvku na nezveřejněný

tlačítko Zobrazit náhled – zobrazení příspěvku na webových stránkách

Odstranění bloku

příspěvek je nutné mít otevřený v režimu Upravit

1. myší klikněte na blok, který chcete odstranit

nad ním se zobrazí rychlé volby bloku

2. ve rychlých volbách bloku klikněte na tlačítko Tři tečky (více možností)

3. v zobrazeném seznamu klikněte na položku Odstranit blok

některé bloky je možné odstranit stisknutím klávesy Delete

Přidání bloku

budete-li do přidávat Obrázek nebo Soubor, který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

příspěvek je nutné mít otevřený v režimu Upravit

blok je základní prvek, který má specifický obsah podle druhu bloku

bloky se přidávají přes tlačítko + v kroužku, které zobrazí při najetí myší mezi bloky nebo na existující blok

1. klikněte na tlačítko + v kroužku

2. vyhledejte blok přes pole Hledejte blok nebo se k němu proklikejte, na vybraný druh bloku pak klikněte

nový blok Odstavec lze vložit i stisknutím klávesy Enter

Nadpis

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • H2 … nastavit nadpis 2. úrovně
 • H3 … nastavit nadpis 3. úrovně
 • H4 … nastavit nadpis 4. úrovně

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné nadpis nastavit detailněji.

Odstavec

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání … zarovnat text vlevo, doprostřed nebo vpravo

 • B … tučný text (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • I … kurzíva (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • řetěz … vložení URL odkazu (nutné označit text, který chcete naformátovat)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné odstavec nastavit detailněji.

Seznam (odrážky)

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • seznam s odrážkami … v seznamu používat odrážky
 • číslovaný seznam … v seznamu používat čísla
 • odebrání odsazení … posunutí odrážky vlevo (o úroveň výš, nadřadit)
 • přidání odsazení … posunutí odrážky vpravo (o úroveň níž, podřadit)

 • B … tučný text (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • I … kurzíva (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • řetěz … vložení URL odkazu (nutné označit text, který chcete naformátovat)

Obrázek

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu) … využívat toto
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva
 • tužka … změna obrázku (výběr z Médií)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné obrázek nastavit detailněji.

 • Alt text … popisek obrázku pro uživatele, kteří obrázek nevidí.

Soubor

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva
 • tužka … změna souboru (výběr z Médií)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné soubor nastavit detailněji.

 • vypnout volbu Zobrazit tlačítko pro stažení

Tabulka

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva
 • tabulka … přidání/odebrání řádků/sloupců

 • B … tučný text (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • I … kurzíva (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • řetěz … vložení URL odkazu (nutné označit text, který chcete naformátovat)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné tabulku nastavit detailněji.

Tlačítko

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné tlačítko nastavit detailněji.

YouTube (video)

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva

Událost

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné tlačítko nastavit detailněji.

 • titulek … smazat
 • událost … výběr akce (bude-li prázdné, zobrazí se náhodné akce)
 • popisek tlačítka Další … smazat

Posunování bloku

příspěvek je nutné mít otevřený v režimu Upravit

jednotlivé bloky obsahu je možné mezi sebou posunovat nahoru nebo dolů

1. myší najeďte na blok, který chcete posunout (na začátku bloku se zobrazí tlačítka pro posun)

2. klikněte na tlačítko Šipky nahoru nebo Šipky dolů

Naplánování odstranění příspěvku

pro naplánování odstranění příspěvku je nutná uživatelská role Administrátor (z důvodu použití funkce Expirace příspěvku)

odstranění či přesunutí do koše kterékoliv příspěvku (aktuality, akce, oznámení, …) je možné naplánovat na konkrétní datum a čas

příspěvek je nutné mít otevřený v režimu Upravit

1. vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

2. v pravé části v sekci Expirace příspěvku

 • zaklikněte volbu Povolit expiraci příspěvku
 • zadejte datum a čas
 • u položky Jak expirovat klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte položku
  • Trash … pokud chcete příspěvek jen přesunout do koše
  • Odstranit … pokud chcete příspěvek nenávratně smazat

naplánování odstranění příspěvku přidá na konec daného příspěvku informaci o datu vystavení příspěvku, o datu odstranění příspěvku a jméno uživatele, který příspěvek takto upravil

Naplánování zveřejnění příspěvku

zveřejnění kterékoliv příspěvku (aktuality, akce, oznámení, …) je možné naplánovat na konkrétní datum a čas

příspěvek je nutné mít otevřený v režimu Upravit

1. vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

2. v pravé části v sekci Publikování klikněte na tlačítko Okamžitě

3. v zobrazeném kalendáři vyberte datum a čas naplánování zveřejnění (pro potvrzení zadaného data a času klikněte mimo oblast kalendáře)

Naplánovaný příspěvek má v seznamu příspěvků za názvem uveden text Naplánováno.