Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Úřední deska / Rozpočty

Export do CSV (excelu)

1. v levém menu klikněte na tlačítko All Export

2. z nabídky vyberte položku Manage Exports

3. klikněte na tlačítko Run Export

4. klikněte na tlačítko Confirm & Run Export

začne export dat … vyčkejte, až doběhne

5. klikněte na tlačítko CSV

tím dojde k uložení exportu dat do vašeho počítače

export dat je nutné naimportovat do níže uvedené Excelové tabulky

6. výše uvedenou šablonu stáhněte do vašeho počítače a otevřete jí

7. do listu 1. krok proveďte import přes záložku Data a tlačítko Import z textu

vyhledejte a vyberte soubor s daty, které máte z 5. kroku

vyberte volbu – data oddělená oddělovačem – čárka

a proveďte dokončení

8. na listu 1. krok označte všechna naimportovaná data (bez záhlaví) a překopírujte je do listu 2. krok

9. výsledek je pak na listě 3. krok

Popis fungování úřední desky / rozpočtů

Úřední deska

Dokumenty úřední desky jsou zobrazeny na stránce Úřední deska. V hlavní části stránky jsou zobrazeny všechny vyvěšené dokumenty, které se řadí od nejnovějšího. V pravé části stránky je zobrazen seznam 10 naposled sejmutý dokumentů (další je možné zobrazit přes tlačítko Další sejmuté dokumenty).

Vyvěšené dokumenty úřední desky jsou zobrazeny na úvodní stránce webu obce v sekci Úřední deska. Jsou řazeny od nejnovějšího.

Pokud je naplánováno vyvěšení, zobrazí se dokument na úřední desce až v době, na kterou je vyvěšení naplánováno.

Pokud je naplánováno sejmutí, dojde v danou dobu k sejmutí dokumentu z úřední desky a k jeho přesunutí do části sejmuté dokumenty.

Dokument označený štítkem Obecně závazná vyhláška se zobrazí také na stránce Evidence právních předpisů.

Rozpočty

Dokumenty rozpočtů jsou zobrazeny na stránce Rozpočty. V hlavní části stránky jsou zobrazeny všechny vyvěšené rozpočty, které se řadí od nejnovějšího. V pravé části stránky je zobrazen seznam 10 naposled sejmutý rozpočtů(další je možné zobrazit přes tlačítko Další sejmuté dokumenty).

Vyvěšené dokumenty rozpočtů jsou zobrazeny na úvodní stránce webu obce v sekci Rozpočty. Jsou řazeny od nejnovějšího.

Pokud je naplánováno vyvěšení, zobrazí se dokument v rozpočtech až v době, na kterou je vyvěšení naplánováno.

Pokud je naplánováno sejmutí, dojde v danou dobu k sejmutí dokumentu z rozpočtů a k jeho přesunutí do části sejmuté dokumenty.

Dokument označený štítkem Výroční zpráva se zobrazí také na stránce Povinně zveřejňované informace v části 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Odstranění dokumentu

obsahuje-li dokument soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. v seznamu dokumentů najeďte myší na dokument, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

pokud koš není prázdný (obsahuje odstraněné dokumenty) lze jeho obsah zobrazit přes tlačítko Koš, které se nachází nad seznamem příspěvků

položky v koši je možné pak obnovit nebo nadobro smazat

byl-li dokument vložen např. do statické stránky nebo na něj bylo odkazováno, je nutné odstranit výskyt dokumentu na daném místě

Úprava dokumentu

pro úpravu dokumentu je nutná uživatelská role Administrátor
(z důvodu použití funkce Expirace příspěvku)

budete-li do dokumentu přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. v seznamu dokumentů najeďte myší na dokument, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu dokumentu

3. proveďte úpravu obsahu dokumentu

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Aktualizovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

byl-li z dokumentu odstraněn soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

Vyvěšení dokumentu

pro vyvěšení dokumentu je nutná uživatelská role Administrátor
(z důvodu použití funkce Expirace příspěvku)

budete-li do dokumentu přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. z nabídky vyberte položku Přidat nový dokument

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu dokumentu

3. proveďte úpravu obsahu dokumentu

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

krom názvu a popisu dokumentu vyplňte i níže uvedené položky

zveřejňovaný soubor (PDF)

v Nastavení dokumentu v sekci Místní přílohy klikněte na tlačítko Vyberte místní přílohy

dojde k zobrazení Knihovny médií, ve které vyberte nahraný soubor a vpravo dole klikněte na tlačítko Vybrat

dojde k vložení vybraného souboru do dokumentu (kliknutím na křížek za názvem souboru odeberete souboru z dokumentu)

stejným způsobem lze vložit další soubory do dokumentu

datum vystavení

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Publikování klikněte na tlačítko Okamžitě

dojde k zobrazení kalendáře, ve kterém vyberte datum vystavení a čas nastavte na 00:00 (pro potvrzení zadaného data a času klikněte mimo oblast kalendáře)

osoba vystavující dokument

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Publikování u položky Autor klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte osobu

kategorie dokumentu

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

a) úřední deska

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Úřední deska – Vyvěšeno

b) rozpočty

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Rozpočty – Vyvěšeno

štítek dokumentu

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Štítky dokumentů do položky Přidat nový štítek dokumentu zadejte jeden z níže uvedených štítků, pokud mu náleží (pole je našeptávací)

 • Audit
 • Obecně závazná vyhláška
 • Rozpočtové opatření
 • Schválený rozpočet
 • Veřejná vyhláška
 • Volby
 • Výroční zpráva
 • Zasedání zastupitelstva

datum sejmutí

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

a) úřední deska

v pravé části v sekci Expirace příspěvku

 • zaklikněte volbu Povolit expiraci příspěvku
 • zadejte datum sejmutí a čas nastavte na 23:59
 • u položky Jak expirovat klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte položku Kategorie: Nahradit
 • u položky Expirační kategorie zaklikněte volbu Úřední deska – Sejmuto

b) rozpočty

v pravé části v sekci Expirace příspěvku

 • zaklikněte volbu Povolit expiraci příspěvku
 • zadejte datum sejmutí a čas nastavte na 23:59
 • u položky Jak expirovat klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte položku Kategorie: Nahradit
 • u položky Expirační kategorie zaklikněte volbu Rozpočty – Sejmuto

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Naplánovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

pokud se datum sejmutí nachází v minulosti, bude dokument po publikaci automaticky sejmut z úřední desky a zařazen mezi sejmuté dokumenty