Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Oznámení – Sejmuto

DEN BEZDLUHU

LogiCall je servisní společnost, která spravuje pohledávky hned několika významných institucí v oblasti telekomunikací, energetiky a bankovního sektoru. Probíhá akce „Milostivé léto“, kde je dlužníkům nabízená pomoc s výrazným snížením dluhu u státních institucí, více informací zde.

Sejmuto: 28. 1. 2022

Konzultační den pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Humpolci

V pátek 3. prosince od 9:00 do 11:00 v Mikádu v Humpolcise uskuteční konzultační den pelhřimovské poradny pro osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich blizké.

Informace o novince pro klienty – bezplatná konzultace s psychoterapeutkou v obtížných životních situacích (například vyrovnávání se se zdravotním omezením, nemocí, péčí o blízkého apod.). Společnost reaguje tímto na potřebu psychologické podpory a pomoci klientům, která je v posledních měsících zvýšena i pandemickou situací ve společnosti.

Sejmuto: 3. 12. 2021

Představení projektu ČOV – kanalizační přípojky

V pátek 30.4. proběhne představení projektu a odsouhlasení finální podoby jednotlivých návrhů kanalizačních přípojek. K dispozici Vám budou projektanti, kteří Vám vysvětlí další nutný postup a zodpoví případné dotazy. Konzultace proběhne hromadně ve dvou kolech, od 13:30 a od 16:30, dostavte se prosím s dostatečným předstihem v uvedených časech do kulturního domu v Píšti.

ODSOUHLASENÍ NÁVRHŮ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK S PROJEKTANTY

                  Místo:           Kulturní dům Píšť

                  Termín:           pátek 30.4.2021

                  Čas:                    13:30 (1. kolo)             16:30 (2. kolo)

Sejmuto: 1. 5. 2021

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. se připravuje na nové programové období 2021 – 2027, ve kterém bude opět moci získat několik desítek miliónů Kč do území MAS = území ORP Humpolec. Nově připravujeme Strategii MAS, na základě které tyto finance budeme moci získat pro naše území. V současné době jsme spustili jednoduché online dotazníkové šetření pro občany. 

Odkaz na stránky MAS, kde je dotazník k vyplnění.:

http://humpolecko.cz/strategie-rozvoje

Přímý odkaz na google dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmMSf0y8xMqwS3V1RN4ZEe8uRRY-ORsG5lHEeO5jHj13GIw/viewform

Pro rychlejší nalezení odkazu na dotazník přes mobilní zařízení jsme ještě doplnili QR kód:

Sejmuto: 30. 4. 2021

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele 2021

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Více v přiloženém letáku.

Sejmuto: 31. 3. 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k pandemii u Vašich dveří nezazvoní koledníci, aby Vám zazpívali koledu a na veřeje Vašich dveří napsali známé K+M+B+2021.
Na základě těchto skutečností bude v obci úmístěna stacionární pokladnička na obecním úřadě. Příspěvky bude možné vložit ve dnech:
13.1. a 14.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
18.1. až 20.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
nebo lze dle telefonické domluvy na čísle 607 167 838

Sejmuto: 21. 1. 2021

Poradna na cestách – konzultační den 11.9.2020 v Humpolci od 09:00hod

Konzultační den poradny se uskuteční v Humpolci v pátek 11. 9. 2020 od 09:00hod.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s.
Pracoviště Pelhřimov        
Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 324 806
mob.: 733 255 149
web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Sejmuto: 12. 9. 2020