Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Oznámení – Sejmuto

Představení projektu ČOV – kanalizační přípojky

V pátek 30.4. proběhne představení projektu a odsouhlasení finální podoby jednotlivých návrhů kanalizačních přípojek. K dispozici Vám budou projektanti, kteří Vám vysvětlí další nutný postup a zodpoví případné dotazy. Konzultace proběhne hromadně ve dvou kolech, od 13:30 a od 16:30, dostavte se prosím s dostatečným předstihem v uvedených časech do kulturního domu v Píšti.

ODSOUHLASENÍ NÁVRHŮ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK S PROJEKTANTY

                  Místo:           Kulturní dům Píšť

                  Termín:           pátek 30.4.2021

                  Čas:                    13:30 (1. kolo)             16:30 (2. kolo)

Vystaveno: 23. 4. 2021
Sejmuto: 1. 5. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. se připravuje na nové programové období 2021 – 2027, ve kterém bude opět moci získat několik desítek miliónů Kč do území MAS = území ORP Humpolec. Nově připravujeme Strategii MAS, na základě které tyto finance budeme moci získat pro naše území. V současné době jsme spustili jednoduché online dotazníkové šetření pro občany. 

Odkaz na stránky MAS, kde je dotazník k vyplnění.:

http://humpolecko.cz/strategie-rozvoje

Přímý odkaz na google dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmMSf0y8xMqwS3V1RN4ZEe8uRRY-ORsG5lHEeO5jHj13GIw/viewform

Pro rychlejší nalezení odkazu na dotazník přes mobilní zařízení jsme ještě doplnili QR kód:

Vystaveno: 19. 4. 2021
Sejmuto: 30. 4. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele 2021

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Více v přiloženém letáku.

Vystaveno: 11. 2. 2021
Sejmuto: 31. 3. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k pandemii u Vašich dveří nezazvoní koledníci, aby Vám zazpívali koledu a na veřeje Vašich dveří napsali známé K+M+B+2021.
Na základě těchto skutečností bude v obci úmístěna stacionární pokladnička na obecním úřadě. Příspěvky bude možné vložit ve dnech:
13.1. a 14.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
18.1. až 20.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
nebo lze dle telefonické domluvy na čísle 607 167 838

Vystaveno: 13. 1. 2021
Sejmuto: 21. 1. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Poradna na cestách – konzultační den 11.9.2020 v Humpolci od 09:00hod

Konzultační den poradny se uskuteční v Humpolci v pátek 11. 9. 2020 od 09:00hod.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s.
Pracoviště Pelhřimov        
Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 324 806
mob.: 733 255 149
web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Vystaveno: 26. 8. 2020
Sejmuto: 12. 9. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Oznámení KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Policie stále přijímá nové policisty
Mladým lidem nabízíme stabilní a perspektivní povolání

KRAJ VYSOČINA – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina přijímá do svých řad nové
policisty. Policisté mohou nastupovat na pořádkovou, dopravní a cizineckou policii. Naší snahou je
zařadit nové kolegy na základní útvary do míst blízkých jejich trvalému bydlišti.

Kontakty:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46
587 24 Jihlava
www.policie.cz

Personalistky:
Lenka Kvášová
Tel.: 974 261 407,
Mobil: 725 661 028
Email: krpj.nabor@pcr.cz
lenka.kvasova@pcr.cz

Kamila Škrháková
Tel: 974 261 406,
Mobil: 727 914 663
Email: kamila.skrhakova@pcr.cz

Vystaveno: 22. 6. 2020
Sejmuto: 31. 8. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Informace o zavedení jednotného přestupního tarifu VDV od 1.3.2020

Informace pro obyvatele Kraje Vysočina jako možných cestujících využívajících veřejnou dopravu objednávanou Krajem Vysočina. Důvodem je zavedení nového tarifu Veřejné dopravy Vysočiny (dále jen VDV)
Od 1. 3. 2020 dochází k zavedení jednotného přestupního tarifu VDV, a to u velké části smluvních dopravců Kraje Vysočina. Více v přiložených dokumentech.

Vystaveno: 28. 2. 2020
Sejmuto: 31. 3. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.