Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na pravý postranní panel Přeskočit na zápatí

INFORMACE PRO OBČANY – COVID-19

Doporučená preventivní opatření:

  • Věnujte větší pozornost hygieně, často si umývejte ruce. Noste u sebe ruční dezinfekční prostředek, když mýdlo a voda nejsou snadno dostupné. Kýcháte-li či kašlete, zakryjte si ústa kapesníkem či předloktím.
  • Pokud jste nemocní, necestujte – mějte na paměti, že některá místa zavedla screening a cestující mohou čelit karanténě a testování.
  • Udržujte určitou vzdálenost (1 – 2 metry) od lidí, kteří jsou zjevně nemocní.
  • Omezte dotyk rukou s obličejem a sliznicemi

Pro doporučení o cestování, preventivních a ochranných opatřeních a dalším vývoji situace sledujte zejména příslušné stránky institucí: 

  • Ministerstvo zdravotnictví                                          www.mzcr.cz  
  • Ministerstvo zahraničních věcí                                  www.mzv.cz  
  • Státní zdravotní ústav                                               www.szu.cz   
  • Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí        www.ecdc.europa.eu  
  • Mezinárodní zdravotnická organizace                           www.who.int  

Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s infekcí COVID-19, je k dispozici denně od 9 do 21 hodin na čísle: 724 810 106.

Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 (aktualizováno)COVID-19