Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

SDH Píšť

Výbor SDH

Starosta: Petr Jelínek
Místostarosta: Petr Brož
Velitel: Josef Jelínek st.
Zástupce velitele: Josef Jelínek ml.
Jednatel: Martin Holada ml.
Hospodářka: Jitka Brožová
Preventista: Milan Adamec st.
Strojník: Martin Holada ml.
Kulturní referentka: Dagmar Jarošová

Skupinová fotografie SDH z roku 2017.
Sbor dobrovolných hasičů Píšť (2017)

Historie SDH

Hasičský sbor byl založen v roce 1909 zdejším učitelem panem Karlem Martínkem a panem Maršounem, za pomoci obecního zastupitelstva. V zakládajícím výboru pracovalo patnáct členů. První hasičský ples se konal ještě téhož roku. Za rok si zakoupili koňskou hasičskou stříkačku, pro kterou vystavěli kůlnu u Nováků. Došlo k jejímu vysvěcení za hojné přítomnosti místních i přespolních obyvatel. V roce 1923 si požárníci postavili novou zbrojnici na návsi. Každoročně se zúčastňovali různých cvičení ve svém okolí. Slavnostní cvičení předvedli doma při 20. výročí založení sboru. Ve žních drželi drželi požárníci žňové hlídky. Za druhé světové války musela velká část členů nastoupit na frontu, v této době se téměř nevyvíjela žádná činnost. V roce 1948 obdržel sbor první motorovou stříkačku PS8 a také vycházkový a pracovní stejnokroj. V devadesátých letech uspořádal dva zájezdy do Rakouska. Dále sbor odkoupil zařízení místní hospody od Jednoty a začal se starat o její chod. Sbor také dostal přidělenou novou motorovou stříkačku PS12. Při příležitosti výročí 90 let od založení proběhla velká slavnost a soutěž v požárním cvičení. Při slavnosti byly vyznamenáni někteří členové. Dále proběhl první sraz rodáků a přátel obce.

V roce 2005 zakoupil obecní úřad nové vycházkové stejnokroje. Sbor uspořádal roku 2009 velkou slavnost ke 100. výročí založení sboru. Při této příležitosti zakoupil hasičský prapor, který byl posvěcen v kostele sv. Lucie v Ježově. V roce 2010 uspořádal sbor zájezd do Píště u Opavy.

V současné době se hasiči zúčastňují soutěží s družstvem dětí, žen, mužů a veteránů. Hasiči od svého vzniku ve vsi se starají o kulturu, pořádají taneční zábavy, maškarní průvod, dětský karneval, pouťové slavnosti, výlov rybníka a další akce. V současnosti má sbor 30 členů.

Zakládající členové

Vopěnka František
Holada Jan
Vlastník Josef
Margolius Alois

Holada František
Vorel Josef
Martínek Karel
Karmazín Josef

Zelenka František
Jiřík Václav
Moravec Josef
Zeman Jan

Dědič František
Nekola Josef