Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

2016 č. 2 – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Píšť

Účinnost: 1. 1. 2017

Vystaveno: 10. 12. 2016
Sejmuto: 27. 12. 2016
Vystavil: Miluše Holadová

Přílohy