Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Píšť

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Píšť

Obecní úřad Píšť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Píšť, svolaného dosavadním starostou obce Josefem Jelínkem  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  Obec Píšť – místnost obecního úřadu, Píšť č. p. 4
Doba konání:  17.10. 2022 od 18:00hodin

Přílohy