Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Usnesení vlády České republiky – NOUZOVÝ STAV

Dne 12. března 2020 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Vystaveno: 13. 3. 2020
Sejmuto: 12. 4. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Přílohy