Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání návrhu zadaní územního plánu Blažejovice

MěÚ Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, příslušný úřad územního plánování dle ustanovení § 6 odst. 1 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje projednání zadání
ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAŽEJOVICE
Při projednávání se postupuje podle § 47 stavebního zákona.

Vystaveno: 3. 5. 2021
Sejmuto: 31. 5. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Přílohy