Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Veřejná vyhláška – Projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Píšť

Veřejná vyhláška – PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

Na základě § 55 odt.1 připravil Městský úřad Humpolec, stavební úřad, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Píšť.
Do 15 dnů ode dne doručení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Vystaveno: 18. 1. 2021
Sejmuto: 3. 2. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Přílohy