Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na pravý postranní panel Přeskočit na zápatí

Benefiční koncert s kapelou TY a MY

Událost skončila

Benefiční koncert uspořádaný k navrácení zvonu do kostela sv. Víta v Zahrádce. SDH Píšť za podpory Spolku Přátelé Zahrádky pořádají benefiční koncert, kde výtěžek bude poskytnut na pořízení nového zvonu. Po celou dobu konání koncertu bude možnost zakoupení upomínkových zvonečků, kterými také podpoříte tento projekt.

Finanční prostředky na pořízení zvonu se shromažďují také na účtu 5399739001/5500, dárce uvede do zprávy pro příjemce heslo „ZVON“.

Událost na Facebooku