Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Aktualizace systému

How Can We Help?
Print

vyhledání aktualizací probíhá automaticky
instalaci aktualizací provádí administrátor ručně

aktualizace nemění vytvořený obsah webových stránek

pokud aktualizace přidává nové funkcionality, nebudou pro ně existovat české překlady … překlady je nutné doplnit

před aktualizací proveďte zálohu
po aktualizaci zkontrolujte, zda aktualizované části fungují správně

popis vytvoření zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Vytvoření zálohy

1. v levém menu klikněte na tlačítko Nástěnka

2. z nabídky vyberte položku Aktualizace

číslo v červeném kruhu udává počet dostupných aktualizací

Aktualizace WordPressu

provádí aktualizaci redakčního systému, skrze který jsou webové stránky spravovány přihlášenými uživateli, aktualizace má dopad na kompletní fungovaní webových stránek

3. v sekci WordPressu klikněte na tlačítko Aktualizovat (ujistěte se, že aktualizujete na českou verzi)

začne aktualizace WordPressu … vyčkejte, až celá aktualizace doběhne a zobrazí se informační okno

pokud aktualizace selhala, proveďte obnovu z vytvořené zálohy nebo kontaktuje správce webových stránek

popis obnovení ze zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Obnovení ze zálohy

Aktualizace pluginů

provádí aktualizaci funkcionalit webových stránek (Kontaktní formulář, Dokumentace, Expirace příspěvku, atd.), aktualizace má dopad na fungovaní daných funkcionalit

3. v seznamu pluginů označte všechny pluginy, a klikněte na tlačítko Aktualizovat pluginy

začne aktualizace pluginů … vyčkejte, až celá aktualizace doběhne a zobrazí se informační okno

vše proběhlo v pořádku, pokud byly zvolené aktualizace úspěšně dokončeny

pokud aktualizace selhala, proveďte obnovu z vytvořené zálohy nebo kontaktuje správce webových stránek

popis obnovení ze zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Obnovení ze zálohy

Aktualizace šablony

provádí aktualizaci grafické šablony webových stránek a jednotlivých sekcí, které jsou se šablonou spojeny (Dokumenty, Události, Galerie, Oznámení, Osoby), aktualizace má dopad na fungovaní jednotlivých sekcí

aktualizace může pozměnit fungování webových stránek, jelikož na nich byla prováděna úprava zdrojového kódu pro požadované funkcionality – týká se zobrazení informací v zápatí u dokumentů (datum vystavení, datum sejmutí a vystavil) … tyto úpravy je nutné zanést zpět do aktualizovaných částí

3. v seznamu šablon označte šablonu a klikněte na tlačítko Aktualizovat šablony

začne aktualizace šablony … vyčkejte, až celá aktualizace doběhne a zobrazí se informační okno

vše proběhlo v pořádku, pokud byly zvolené aktualizace úspěšně dokončeny

pokud aktualizace selhala, proveďte obnovu z vytvořené zálohy nebo kontaktuje správce webových stránek

popis obnovení ze zálohy naleznete v sekci Záloha a obnova / Obnovení ze zálohy

Next Úprava statických stránek
Table of Contents