Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Přidání bloku

How Can We Help?
Print

budete-li do přidávat Obrázek nebo Soubor, který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

příspěvek je nutné mít otevřený v režimu Upravit

blok je základní prvek, který má specifický obsah podle druhu bloku

bloky se přidávají přes tlačítko + v kroužku, které zobrazí při najetí myší mezi bloky nebo na existující blok

1. klikněte na tlačítko + v kroužku

2. vyhledejte blok přes pole Hledejte blok nebo se k němu proklikejte, na vybraný druh bloku pak klikněte

nový blok Odstavec lze vložit i stisknutím klávesy Enter

Nadpis

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • H2 … nastavit nadpis 2. úrovně
 • H3 … nastavit nadpis 3. úrovně
 • H4 … nastavit nadpis 4. úrovně

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné nadpis nastavit detailněji.

Odstavec

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání … zarovnat text vlevo, doprostřed nebo vpravo

 • B … tučný text (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • I … kurzíva (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • řetěz … vložení URL odkazu (nutné označit text, který chcete naformátovat)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné odstavec nastavit detailněji.

Seznam (odrážky)

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • seznam s odrážkami … v seznamu používat odrážky
 • číslovaný seznam … v seznamu používat čísla
 • odebrání odsazení … posunutí odrážky vlevo (o úroveň výš, nadřadit)
 • přidání odsazení … posunutí odrážky vpravo (o úroveň níž, podřadit)

 • B … tučný text (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • I … kurzíva (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • řetěz … vložení URL odkazu (nutné označit text, který chcete naformátovat)

Obrázek

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu) … využívat toto
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva
 • tužka … změna obrázku (výběr z Médií)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné obrázek nastavit detailněji.

 • Alt text … popisek obrázku pro uživatele, kteří obrázek nevidí.

Soubor

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva
 • tužka … změna souboru (výběr z Médií)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné soubor nastavit detailněji.

 • vypnout volbu Zobrazit tlačítko pro stažení

Tabulka

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva
 • tabulka … přidání/odebrání řádků/sloupců

 • B … tučný text (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • I … kurzíva (nutné označit text, který chcete naformátovat)
 • řetěz … vložení URL odkazu (nutné označit text, který chcete naformátovat)

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné tabulku nastavit detailněji.

Tlačítko

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné tlačítko nastavit detailněji.

YouTube (video)

V rychlých volbách bloku (zobrazených nad blokem)

 • zarovnání vlevo + obtékání textu zprava
 • zarovnání doprostřed (bez obtékání textu)
 • zarovnání vpravo + obtékání textu zleva

Událost

Ve vlastnostech bloku (zobrazených u pravého okraje na záložce Blok) je možné tlačítko nastavit detailněji.

 • titulek … smazat
 • událost … výběr akce (bude-li prázdné, zobrazí se náhodné akce)
 • popisek tlačítka Další … smazat
Next Posunování bloku
Table of Contents