Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Vytvoření fotogalerie

How Can We Help?
Print

budete-li do fotogalerie přidávat soubor (obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Galerie

2. z nabídky vyberte položku Přidat novou galerie

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu galerie

3. proveďte úpravu obsahu galerie

krom názvu doplňte i níže uvedené položky

obrázky fotogalerie

v sekci Obrázky galerie klikněte na tlačítko Správa obrázků galerie

dojde k zobrazení Knihovny médií, ve které vyberte fotografie a vpravo dole klikněte na tlačítko Vybrat

dojde k vložení vybraných fotografií do fotogalerie (kliknutím na křížek ve fotografii odeberete fotografii z fotogalerie) … pořadí položek můžete změnit jejich přetažením

první fotografie v seznamu představuje náhledový obrázek fotogalerie

kategorie fotogalerie

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Kategorie galerie zaklikněte rok, do kterého galerie patří

pokud zde vhodnou kategorii (rok) nenajdete, klikněte na tlačítko Přidat novou kategorii galerie, dojde k zobrazení nových položek, kde vyplňte pole Název nové kategorie galerie a klikněte na tlačítko Přidat novou kategorii galerie

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Publikovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

Next Úprava fotogalerie
Table of Contents