Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Vytvoření oznámení

How Can We Help?
Print

pro vytvoření oznámení je nutná uživatelská role Administrátor
(z důvodu použití funkce Expirace příspěvku)

budete-li do oznámení přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Oznámení

2. z nabídky vyberte položku Přidat nové oznámení

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu oznámení

3. proveďte úpravu obsahu oznámení

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

krom názvu a popisu oznámení vyplňte i níže uvedené položky

datum zveřejnění

vyplňte, pokud nechce oznámení zveřejnit okamžitě

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Publikování klikněte na tlačítko Okamžitě

dojde k zobrazení kalendáře, ve kterém vyberte datum zveřejnění a čas nastavte na 00:00 (pro potvrzení zadaného data a času klikněte mimo oblast kalendáře)

kategorie oznámení

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Oznámení – Vyvěšeno

datum sejmutí

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Expirace příspěvku

  • zaklikněte volbu Povolit expiraci příspěvku
  • zadejte datum sejmutí a čas nastavte na 23:59
  • u položky Jak expirovat klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte položku Kategorie: Nahradit
  • u položky Expirační kategorie zaklikněte volbu Oznámení – Sejmuto

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Naplánovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

pokud se datum sejmutí nachází v minulosti, bude oznámení po publikaci automaticky sejmuto

Next Úprava oznámení
Table of Contents