Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Vyvěšení dokumentu

How Can We Help?
Print

pro vyvěšení dokumentu je nutná uživatelská role Administrátor
(z důvodu použití funkce Expirace příspěvku)

budete-li do dokumentu přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. z nabídky vyberte položku Přidat nový dokument

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu dokumentu

3. proveďte úpravu obsahu dokumentu

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

krom názvu a popisu dokumentu vyplňte i níže uvedené položky

zveřejňovaný soubor (PDF)

v Nastavení dokumentu v sekci Místní přílohy klikněte na tlačítko Vyberte místní přílohy

dojde k zobrazení Knihovny médií, ve které vyberte nahraný soubor a vpravo dole klikněte na tlačítko Vybrat

dojde k vložení vybraného souboru do dokumentu (kliknutím na křížek za názvem souboru odeberete souboru z dokumentu)

stejným způsobem lze vložit další soubory do dokumentu

datum vystavení

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Publikování klikněte na tlačítko Okamžitě

dojde k zobrazení kalendáře, ve kterém vyberte datum vystavení a čas nastavte na 00:00 (pro potvrzení zadaného data a času klikněte mimo oblast kalendáře)

osoba vystavující dokument

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Publikování u položky Autor klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte osobu

kategorie dokumentu

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

a) úřední deska

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Úřední deska – Vyvěšeno

b) rozpočty

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Rozpočty – Vyvěšeno

štítek dokumentu

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Štítky dokumentů do položky Přidat nový štítek dokumentu zadejte jeden z níže uvedených štítků, pokud mu náleží (pole je našeptávací)

 • Audit
 • Obecně závazná vyhláška
 • Rozpočtové opatření
 • Schválený rozpočet
 • Veřejná vyhláška
 • Volby
 • Výroční zpráva
 • Zasedání zastupitelstva

datum sejmutí

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

a) úřední deska

v pravé části v sekci Expirace příspěvku

 • zaklikněte volbu Povolit expiraci příspěvku
 • zadejte datum sejmutí a čas nastavte na 23:59
 • u položky Jak expirovat klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte položku Kategorie: Nahradit
 • u položky Expirační kategorie zaklikněte volbu Úřední deska – Sejmuto

b) rozpočty

v pravé části v sekci Expirace příspěvku

 • zaklikněte volbu Povolit expiraci příspěvku
 • zadejte datum sejmutí a čas nastavte na 23:59
 • u položky Jak expirovat klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte položku Kategorie: Nahradit
 • u položky Expirační kategorie zaklikněte volbu Rozpočty – Sejmuto

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Naplánovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

pokud se datum sejmutí nachází v minulosti, bude dokument po publikaci automaticky sejmut z úřední desky a zařazen mezi sejmuté dokumenty

Next Úprava dokumentu
Table of Contents