Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Autor: Josef Jelínek ml.

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele 2021

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Více v přiloženém letáku.

Vystaveno: 11. 2. 2021
Sejmuto: 31. 3. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Veřejná vyhláška – Projednání návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Píšť

Veřejná vyhláška – PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

Na základě § 55 odt.1 připravil Městský úřad Humpolec, stavební úřad, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Píšť.
Do 15 dnů ode dne doručení oznámení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Vystaveno: 18. 1. 2021
Sejmuto: 3. 2. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k pandemii u Vašich dveří nezazvoní koledníci, aby Vám zazpívali koledu a na veřeje Vašich dveří napsali známé K+M+B+2021.
Na základě těchto skutečností bude v obci úmístěna stacionární pokladnička na obecním úřadě. Příspěvky bude možné vložit ve dnech:
13.1. a 14.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
18.1. až 20.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
nebo lze dle telefonické domluvy na čísle 607 167 838

Vystaveno: 13. 1. 2021
Sejmuto: 21. 1. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.