Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Autor: Josef Jelínek ml.

Ministerstvo vnitra – mimořádné opatření

Ministerstvo vnitra dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky, a to v období od 14.3.2020 00:00hod do 18.3.2020 23:59hod na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Usnesení vlády České republiky – NOUZOVÝ STAV

Dne 12. března 2020 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Aktuální informace k organizaci veřejné dopravy, vydávání potvrzení ošetřovného, naskladňování materiálu pro zdravotnická zařízení

V souvislosti s aktuální situací a s ohledem na platná nařízení centrálních orgánů informujeme veřejnost o skutečnostech, které se týkají kompetencí samosprávy Kraje Vysočina. Více v následujícím odkazu:

Oblast zdravotnictví, oblast dopravy, oblast sociálních věcí, školství

Zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2020

Zasedání zastupitelstva kraje č. 02/2020, které se bude konat dne 17. 3. 2020 v 10:00hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Vystaveno: 11. 3. 2020
Sejmuto: 17. 3. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Ministerstvo zdravotnictví – Mimořádné opatření

 Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. 

Zákaz se vztahuje na slavnosti konané v souvislosti se svatbami či shromáždění konaná v souvislosti s pohřby, pokud by se jich mělo účastnit více než 100 osob.

Popsaný zákaz se však nevztahuje na jednání zastupitelstva obce, neboť s výše uvedeného zásahu jsou vyloučeny  schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření .