Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Autor: Josef Jelínek ml.

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry, Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje.

Ministerstvo zemědělství tímto vyzývá dotčené osoby, aby k předmětným návrhům opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky do 18.6.2021

Vystaveno: 1. 6. 2021
Sejmuto: 18. 6. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2021

Návrh rozpočtu DSO SOMPO na rok 2021 byl zveřejněn v elektronické podobě na stránkách
www.sompo-dso.cz dne 14.05.2021.
Do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři starosty Města Černovice, Mariánské nám. 718,
394 94 Černovice

Vystaveno: 14. 5. 2021
Sejmuto: 31. 5. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení projednávání návrhu zadaní územního plánu Blažejovice

MěÚ Vlašim, Odbor výstavby a územního plánování, příslušný úřad územního plánování dle ustanovení § 6 odst. 1 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje projednání zadání
ÚZEMNÍHO PLÁNU BLAŽEJOVICE
Při projednávání se postupuje podle § 47 stavebního zákona.

Vystaveno: 3. 5. 2021
Sejmuto: 31. 5. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.