Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Autor: Josef Jelínek ml.

Zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019

Zasedání zastupitelstva kraje č. 06/2019, které se bude konat dne 5. 11. 2019 v 10:00hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.

Vystaveno: 27. 10. 2019
Sejmuto: 5. 11. 2019
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. a povinnosti, které z něj plynou. Více v přiloženém plakátu.

Vystaveno: 17. 10. 2019
Sejmuto: 17. 11. 2019
Vystavil: Josef Jelínek ml.