Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Veřejná vyhláška – veřejné projednání k návrhu změny č.3 Územního plánu obce Blažejovice

Městský úřad Vlašim, zastoupený ve smyslu ust. § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon) Odborem výstavby a územního plánování (jako „úřadem územního plánování“),
na základě § 55b obdobně § 52 odst. 1 a 2. stavebního zákona vypisuje veřejné projednávání změny č. 3 Územního plánu obce Blažejovice.
Veřejné projednání k návrhu změny č. 3 Územního plánu obce Blažejovice se bude konat dne
30.8.2021 v 14:15 na MěU Vlašim, Jana Masaryka 302, velká zasedací místnost v přízemí.

Vystaveno: 23. 7. 2021
Sejmuto: 6. 9. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Přílohy