Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Formuláře a žádosti / Dokumenty úřadu

Odstranění formuláře/dokumentu

obsahuje-li formulář / dokument soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. v seznamu dokumentů najeďte myší na dokument, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

pokud koš není prázdný (obsahuje odstraněné dokumenty) lze jeho obsah zobrazit přes tlačítko Koš, které se nachází nad seznamem příspěvků

položky v koši je možné pak obnovit nebo nadobro smazat

byl-li formulář/dokument vložen např. do statické stránky nebo na něj bylo odkazováno, je nutné odstranit výskyt formuláře/dokumentu na daném místě

Úprava formuláře/dokumentu

budete-li do formuláře/dokumentu přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. v seznamu dokumentů najeďte myší na dokument, který chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Upravit

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu formuláře/dokumentu

3. proveďte úpravu obsahu formuláře/dokumentu

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Aktualizovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

byl-li z dokumentu odstraněn soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

Vytvoření formuláře/dokumentu

budete-li do formuláře/dokumentu přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. z nabídky vyberte položku Přidat nový dokument

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu formuláře/dokumentu

3. proveďte úpravu obsahu formuláře/dokumentu

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

krom názvu vyplňte i níže uvedené položky

zveřejňovaný soubor (PDF)

v Nastavení dokumentu v sekci Místní přílohy klikněte na tlačítko Vyberte místní přílohy

dojde k zobrazení Knihovny médií, ve které vyberte nahraný soubor a vpravo dole klikněte na tlačítko Vybrat

dojde k vložení vybraného souboru do formuláře/dokumentu (kliknutím na křížek za názvem souboru odeberete souboru z formuláře/dokumentu)

stejným způsobem lze vložit další soubory do formuláře/dokumentu

kategorie dokumentu

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

a) formuláře a žádosti

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Formuláře a žádosti

b) dokumenty úřadu

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Dokumenty úřadu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Publikovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka