Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Vytvoření formuláře/dokumentu

How Can We Help?
Print

budete-li do formuláře/dokumentu přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Dokumenty

2. z nabídky vyberte položku Přidat nový dokument

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu formuláře/dokumentu

3. proveďte úpravu obsahu formuláře/dokumentu

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

krom názvu vyplňte i níže uvedené položky

zveřejňovaný soubor (PDF)

v Nastavení dokumentu v sekci Místní přílohy klikněte na tlačítko Vyberte místní přílohy

dojde k zobrazení Knihovny médií, ve které vyberte nahraný soubor a vpravo dole klikněte na tlačítko Vybrat

dojde k vložení vybraného souboru do formuláře/dokumentu (kliknutím na křížek za názvem souboru odeberete souboru z formuláře/dokumentu)

stejným způsobem lze vložit další soubory do formuláře/dokumentu

kategorie dokumentu

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

a) formuláře a žádosti

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Formuláře a žádosti

b) dokumenty úřadu

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Dokumenty úřadu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Publikovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

Next Úprava formuláře/dokumentu
Table of Contents