Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Oznámení

Popis fungování oznámení

Oznámení jsou zobrazena na úvodní stránce webu obce v sekci Oznámení. Zobrazují se pouze publikované oznámení. Jsou řazena od nejnovějšího.

Pokud je naplánováno zveřejnění, zobrazí se oznámení v sekci Oznámení až v době, na kterou je zveřejnění naplánováno.

Pokud je naplánována expirace, dojde v danou dobu ke skrytí oznámení ze sekce Oznámení.

Odstranění oznámení

obsahuje-li oznámení soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Oznámení

2. v seznamu oznámení najeďte myší na oznámení, které chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Odstranit

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

pokud koš není prázdný (obsahuje odstraněná oznámení) lze jeho obsah zobrazit přes tlačítko Koš, které se nachází nad seznamem příspěvků

položky v koši je možné pak obnovit nebo nadobro smazat

bylo-li oznámení vloženo např. do statické stránky nebo na něj bylo odkazováno, je nutné odstranit výskyt oznámení na daném místě

Úprava oznámení

pro úpravu oznámení je nutná uživatelská role Administrátor
(z důvodu použití funkce Expirace příspěvku)

budete-li do oznámení přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Oznámení

2. v seznamu oznámení najeďte myší na oznámení, které chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu oznámení

3. proveďte úpravu obsahu oznámení

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Aktualizovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

byl-li z oznámení odstraněn soubor (dokument, obrázek, …), který není nikde jinde používán, odstraňte tento soubor z Médií

popis odstranění souboru z Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Odstranění souboru

Vytvoření oznámení

pro vytvoření oznámení je nutná uživatelská role Administrátor
(z důvodu použití funkce Expirace příspěvku)

budete-li do oznámení přidávat soubor (dokument, obrázek, …), který ještě není nahrán v Médiích, nahrajte tento soubor do Médií

popis nahrání souboru do Médií naleznete v sekci Multimediální soubory / Nahrání souboru

1. v levém menu klikněte na tlačítko Oznámení

2. z nabídky vyberte položku Přidat nové oznámení

dojde k zobrazení okna pro úpravu obsahu oznámení

3. proveďte úpravu obsahu oznámení

popis úpravy naleznete v sekci Úprava obsahu

krom názvu a popisu oznámení vyplňte i níže uvedené položky

datum zveřejnění

vyplňte, pokud nechce oznámení zveřejnit okamžitě

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Publikování klikněte na tlačítko Okamžitě

dojde k zobrazení kalendáře, ve kterém vyberte datum zveřejnění a čas nastavte na 00:00 (pro potvrzení zadaného data a času klikněte mimo oblast kalendáře)

kategorie oznámení

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Kategorie dokumentů zaklikněte volbu Oznámení – Vyvěšeno

datum sejmutí

vpravo nahoře klikněte na záložku Dokument, pokud na ní nejste

v pravé části v sekci Expirace příspěvku

  • zaklikněte volbu Povolit expiraci příspěvku
  • zadejte datum sejmutí a čas nastavte na 23:59
  • u položky Jak expirovat klikněte na rozbalovací seznam a z něj vyberte položku Kategorie: Nahradit
  • u položky Expirační kategorie zaklikněte volbu Oznámení – Sejmuto

4. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Naplánovat

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

popis tlačítek umístěných vpravo nahoře naleznete v sekci Úprava obsahu / Dokončení příspěvku – tlačítka

pokud se datum sejmutí nachází v minulosti, bude oznámení po publikaci automaticky sejmuto