Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Uživatelé (pro správce webu)

Popis uživatelských rolí

Pokud nemá uživatel (s danou uživatelskou rolí) pro nějakou akci oprávnění, nelze danou akci provést nebo je v záhlaví zobrazena informační hláška

Návštěvník

Prakticky se jedná pouze jen o zaregistrovaného uživatele bez speciálních pravomocí v administraci webu. Může pouze vkládat komentáře. Nemůže se podílet na tvorbě a správě obsahu webu.

Spolupracovník

Může vytvářet a spravovat své příspěvky, ale nemůže je sám veřejně publikovat. Nemá povoleno nahrávat mediální soubory.

Redaktor

Může publikovat a spravovat své vlastní příspěvky, stejně tak jako nahrávat soubory.

Šéfredaktor

Může nejen publikovat a spravovat své vlastní příspěvky, ale třeba i zasahovat do příspěvků ostatních uživatelů.

Administrátor

Neomezený přístup ke všem nastavením webu a jako jediný může využívat funkci Expirace příspěvku (dáno systémovými pravidly).

Odstranění uživatele

1. v levém menu klikněte na tlačítko Uživatelé

2. v seznamu uživatelů najeďte myší na uživatele, kterého chcete odstranit, a klikněte na tlačítko Smazat

3. zobrazí se informační hláška pro potvrzení smazání

a) uživatel nevytvářel obsah

klikněte na tlačítko Potvrdit smazání

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

b) uživatel vytvářel obsah

zvolte, co se má stát s obsahem, který vytvořil odstraňovaný uživatel

nejlepší je zvolit Zařadit pod jiného uživatele a z rozbalovacího seznamu vybrat uživatele, pod kterého má být obsah odstraňovaného uživatele zařazen

klikněte na tlačítko Potvrdit smazání

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

Úprava uživatele

1. v levém menu klikněte na tlačítko Uživatelé

2. v seznamu uživatelů najeďte myší na uživatele, kterého chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit

dojde k zobrazení okna pro úpravu uživatele

3. proveďte úpravu položek uživatele

4. klikněte na tlačítko Aktualizovat uživatele

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

Vytvoření uživatele

1. v levém menu klikněte na tlačítko Uživatelé

2. z nabídky vyberte položku Vytvořit uživatele

3. vyplňte údaje o novém uživateli

do pole Uživatelské jméno zadejte Jmeno a Prijmeni – bez háčků a čárek (údaje v poli Jméno a Příjmení jsou na webových stránkách zobrazovány jako jméno autora)

uživatelské jméno nelze později změnit

4. v poli Úroveň vyberte uživatelskou roli nového uživatele

popis uživatelských rolí naleznete v sekci Uživatelé / Popis uživatelských rolí

5. klikněte na tlačítko Vytvořit nového uživatele

pokud vše proběhlo v pořádku, zobrazí se v záhlaví informační hláška

a zároveň dojde k odeslání e-mailu, který obsahuje uživatelské jméno nového uživatele a odkaz na vytvoření nového hesla pro přihlášení