Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. se připravuje na nové programové období 2021 – 2027, ve kterém bude opět moci získat několik desítek miliónů Kč do území MAS = území ORP Humpolec. Nově připravujeme Strategii MAS, na základě které tyto finance budeme moci získat pro naše území. V současné době jsme spustili jednoduché online dotazníkové šetření pro občany. 

Odkaz na stránky MAS, kde je dotazník k vyplnění.:

http://humpolecko.cz/strategie-rozvoje

Přímý odkaz na google dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmMSf0y8xMqwS3V1RN4ZEe8uRRY-ORsG5lHEeO5jHj13GIw/viewform

Pro rychlejší nalezení odkazu na dotazník přes mobilní zařízení jsme ještě doplnili QR kód:

Vystaveno: 19. 4. 2021
Sejmuto: 30. 4. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.