Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA – přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 jsou poplatníci povinni podat do data 1. 4. 2020.

Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do data 1. července 2020. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 1. dubna 2020 včetně. Více v přiložených souborech.

Vystaveno: 7. 2. 2020
Sejmuto: 2. 4. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.