Přeskočit na obsah Přeskočit na levý postranní panel Přeskočit na zápatí

Oznámení – Sejmuto

Představení projektu ČOV – kanalizační přípojky

V pátek 30.4. proběhne představení projektu a odsouhlasení finální podoby jednotlivých návrhů kanalizačních přípojek. K dispozici Vám budou projektanti, kteří Vám vysvětlí další nutný postup a zodpoví případné dotazy. Konzultace proběhne hromadně ve dvou kolech, od 13:30 a od 16:30, dostavte se prosím s dostatečným předstihem v uvedených časech do kulturního domu v Píšti.

ODSOUHLASENÍ NÁVRHŮ KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK S PROJEKTANTY

                  Místo:           Kulturní dům Píšť

                  Termín:           pátek 30.4.2021

                  Čas:                    13:30 (1. kolo)             16:30 (2. kolo)

Vystaveno: 23. 4. 2021
Sejmuto: 1. 5. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Dotazník pro obyvatele regionu MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka

Místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. se připravuje na nové programové období 2021 – 2027, ve kterém bude opět moci získat několik desítek miliónů Kč do území MAS = území ORP Humpolec. Nově připravujeme Strategii MAS, na základě které tyto finance budeme moci získat pro naše území. V současné době jsme spustili jednoduché online dotazníkové šetření pro občany. 

Odkaz na stránky MAS, kde je dotazník k vyplnění.:

http://humpolecko.cz/strategie-rozvoje

Přímý odkaz na google dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMmMSf0y8xMqwS3V1RN4ZEe8uRRY-ORsG5lHEeO5jHj13GIw/viewform

Pro rychlejší nalezení odkazu na dotazník přes mobilní zařízení jsme ještě doplnili QR kód:

Vystaveno: 19. 4. 2021
Sejmuto: 30. 4. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele 2021

Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. Více v přiloženém letáku.

Vystaveno: 11. 2. 2021
Sejmuto: 31. 3. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k pandemii u Vašich dveří nezazvoní koledníci, aby Vám zazpívali koledu a na veřeje Vašich dveří napsali známé K+M+B+2021.
Na základě těchto skutečností bude v obci úmístěna stacionární pokladnička na obecním úřadě. Příspěvky bude možné vložit ve dnech:
13.1. a 14.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
18.1. až 20.1. vždy od 16:00hod do 17:00hod
nebo lze dle telefonické domluvy na čísle 607 167 838

Vystaveno: 13. 1. 2021
Sejmuto: 21. 1. 2021
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Poradna na cestách – konzultační den 11.9.2020 v Humpolci od 09:00hod

Konzultační den poradny se uskuteční v Humpolci v pátek 11. 9. 2020 od 09:00hod.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina,o.p.s.
Pracoviště Pelhřimov        
Příkopy 209, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 324 806
mob.: 733 255 149
web: www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz

Vystaveno: 26. 8. 2020
Sejmuto: 12. 9. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.

Oznámení KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Policie stále přijímá nové policisty
Mladým lidem nabízíme stabilní a perspektivní povolání

KRAJ VYSOČINA – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina přijímá do svých řad nové
policisty. Policisté mohou nastupovat na pořádkovou, dopravní a cizineckou policii. Naší snahou je
zařadit nové kolegy na základní útvary do míst blízkých jejich trvalému bydlišti.

Kontakty:
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Vrchlického 46
587 24 Jihlava
www.policie.cz

Personalistky:
Lenka Kvášová
Tel.: 974 261 407,
Mobil: 725 661 028
Email: krpj.nabor@pcr.cz
lenka.kvasova@pcr.cz

Kamila Škrháková
Tel: 974 261 406,
Mobil: 727 914 663
Email: kamila.skrhakova@pcr.cz

Vystaveno: 22. 6. 2020
Sejmuto: 31. 8. 2020
Vystavil: Josef Jelínek ml.